Využití pupečníkové krve z rodinnych bank ve světe čítá víc než 1000 použití, i když v České Republice zatím žádná autologní transplantace pupečníkové krve při standartní, nebo experimentální léčbě nebyla realizována.

Stát oficiálně podporuje odběry pupečníkové krve pro vlastní potřebu dítěte

V minulosti často kontroverzně pojímané odběry pupečníkové krve pro vlastní potřebu nyní podporuje i stát. Zahájení těchto odběrů avizuje na svých internetových stránkách společnost, jejímž minoritním vlastníkem je právě Česká republika.

„Jsme velmi potěšeni, že po létech úsilí, kdy se snažíme poukázat na význam uchovávání vlastní pupečníkové krve, udělal i stát krok podpory tímto směrem. Ministerstvo zdravotnictví tímto rozhodnutím následuje přesvědčení soukromých společností, které tuto službu nabízejí již několik let,“ uvádí Mgr. Tomáš Pavlíček, country manager Cord Blood Centera, jediné společnosti s povolením k zpracování a uchování vlastní pupečníkové krve České republice.

Kontroverznost uchovávání vlastní pupečníkové krve dosud pramenila ze dvou oblastí – jednak z neznalosti možností využití a jednak zezavádějící informovanosti veřejnosti ze strany některých firem. Z tohoto důvodu byla před nedávnem v České republice založena pracovní skupina odborníků, kteří řeší klíčové otázky týkající se pupečníkové krve.  „Chceme otevřít diskuzi mezi odborníky nejen v medicínské, ale i bioetické a právní oblasti. Existuje celá řada otázek, které nejsou v této nové oblasti medicíny vyřešeny. V neposlední řadě si skupina klade za cíl chránit širokou veřejnost před klamavými informacemi, které pak mohou být pro rodiče, uvažující o této placené službě, zavádějící, uvádí hlavní koordinátor skupiny,“ MUDr. ThLic Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D., dětský lékař a bioetik.

Pro výběr, kde uchovávat pupečníkovou krev svého dítěte by se měli rodiče rozhodovat podle několika zásadních kritérií. „Především by si měli zjistit, zda má zvolené zařízení veškeré povolení činností v oblasti lidských tkání a buněk. Jenom toto povolení je totiž pro ně zárukou, že pupečníková krev odebraná jejich dítěti splňuje veškerá kritéria zákona o tkáních a buňkách a bude v budoucnu použitelná,“ vysvětluje jedna z expertek pracovní skupiny, advokátka Mgr. Petra Šatavová, specialistka na rodinné a zdravotnické právo.

„Věříme, že rozhodnutí státu podpořit uchovávání vlastní pupečníkové krve, bude mít pozitivní dopad i na soukromé banky, jejichž činnost musí splňovat naprosto stejné nároky jako státní zařízení,“ doplňuje Mgr. Pavlíček.

Pupečníková krev obsahuje vzácné kmenové buňky, které se užívají k léčbě závažných onemocnění. Lze ji využít k transplantaci mezi sourozenci, pro vlastní potřebu dítěte nebo darovat anonymnímu příjemci. V současné době probíhá velké množství výzkumů a klinických studií zabývajících se dalšími možnostmi využití pupečníkové krve, především v regenerativní medicíně a to mimo jiného u nemocí jako jsou dětské mozková obrna a cukrovka.

Zdroj:
Bc. Petra Dvořáková
PR manager
Tel.: 608 713 552
Email: petra.dvorakova @cordcenter.cz
www.cordcenter.cz

Infolinka

800 900 138

Potřebujete více informací? Máte konkrétní přání? Neváhejte se zeptat.

Kontaktujte nás

 

Videokanál

Videoarchiv

--> --> -->