Důležitost uchování pupečníkové krve při předčasném porodu

Čím předčasněji se dítě narodí, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude trpět nějakou neurologickou poruchou.  

Placenta je zásadní pro růst plodu a jeho přežití, protože zajišťuje nejdůležitější funkce tělesných orgánů před samotným narozením. Proto mohou patologické procesy, které ruší placentární funkce, vyústit v abnormality ve vývoji nebo růstu plodu nebo i narození mrtvého plodu. Stále častěji se vyskytuje názor, že některé dlouhodobé (zejména neurologické) poruchy mají svůj původ v úrazu před porodem. 

RickyJde zejména o těhotenskou preeklampsii, která může být velmi závažnou zdravotní komplikací pro 5 – 7 % těhotných žen a je jednou z nejčastějších důvodů předčasného porodu. Nejobvyklejší symptom preeklampsie je nebezpečné zvýšení krevního tlaku a výskyt bílkovin v moči těhotné ženy.  Při léčbě nastávající maminky, která vykazuje některé rizikové faktory, jako je preeklampsie, je důležité se správně rozhodnout o uchování pupečníkové krve. Při předčasném porodu způsobeném preeklampsií se může u dítěte s větší pravděpodobností rozvinout mozková obrna, což je onemocnění nervového systému, které postihuje dítě a zprostředkovaně i jeho rodinu. 

 
Přesto ale svítá na lepší časy. Studie v oblasti regenerativní medicíny, kterou na Duke University Hospital vede profesorka Dr. Joanne Kurtzbergová, je velmi slibná. Klinická studie zjišťuje, jaká je léčebná účinnost vlastní pupečníkové krve u dětí s mozkovou obrnou. 
 
Nejlepší péče o budoucí matky s těhotenskou preeklampsií vyžaduje minimalizaci rizika a maximalizaci výhod – nejen před porodem, ale i po něm. Odběr a uschování pupečníkové krve předčasně narozeného dítěte se jeví jako možnost, která může v budoucnosti zlepšit zdraví dítěte. 
Další podrobnosti jsou v angličtině zde.