Využití pupečníkové krve z rodinnych bank ve světe čítá víc než 1000 použití, i když v České Republice zatím žádná autologní transplantace pupečníkové krve při standartní, nebo experimentální léčbě nebyla realizována.

Kmenové buňky – potenciální léčba kognitivních poruch způsobených poškozením mozku

Už delší dobu je známo, že terapie pomocí kmenových buněk zmírňuje zánět po traumatickém poranění mozku v kritickém čase.  Navíc podle nového preklinického výzkumu, vedeného doktorem Charlesem Coxem z Houstonského zdravotnického centra Lékařské fakulty Texaské univerzity, kmenové buňky podporují i trvalé zlepšení kognitivních funkcí.

Buněčné poškození po traumatickém poranění může způsobit vážné a přetrvávající neurologické poškození či zánět. Existuje několik možností léčby. Přibližně polovina pacientů s těžkým poraněním hlavy musí podstoupit chirurgický zákrok, během kterého lékaři odstraní nebo opraví prasklé cévy anebo pohmožděné mozkové tkáně.
 
Při předešlých výzkumech na laboratorních myších bylo zjištěno, že léčba kmenovými buňkami, známá též jako terapie multipotenčními dospělými progenitorovými buňkami (MAPC), snižuje zánět ihned po traumatickém poranění mozku.  Nikdo však nebyl schopen posoudit jejich účinek v průběhu času. 
 
Výzkumný tým vedený doktorem Coxem, významným profesorem z Dětské chirurgie Houstonského zdravotního centra, podal injekci s kmenovými buňkami (MAPC) dvěma skupinám myší s poraněním mozku dvě hodiny po zranění a potom opět po 24 hodinách.  Jedna skupina dostala dávku s dvěma miliony buněk na kilogram a druhá dávku patnáctinásobně vyšší.
 
Po čtyřech měsících byl ve skupině s vyšší dávkou zaznamenán nejen ústup zánětu, ale také znovuzískání kognitivních funkcí. Laboratorní vyšetření mozku hlodavců potvrdilo, že myši, kterým byly podány vyšší dávky kmenových buněk, mají lepší mozkové funkce, než myši s aplikovanou nižší dávkou.
„Zaznamenali jsme zlepšení prostorové orientace, motorických deficitů a méně aktivní protilátky u myší, které dostaly silnější koncentraci MAPC,“ uvedl Cox.  Výzkum naznačuje, že intravenózní podání MAPC se může v budoucnosti státy vhodným způsobem léčby pro lidi s traumatickým poraněním mozku.
 
Charles Cox, ředitel Pediatrické chirurgické translační laboratoře a Pediatrického programu regenerativní medicíny v Houstonském zdravotním vědeckém centru, je lídrem v oblasti autologních a krvetvorných kmenových buněk používaných při traumatických mozkových poraněních u dětí i dospělých. Je také ředitelem Pediatrického traumatického programu v nemocnici Children´s Memorial Hermann Hospital. Výsledky z první fáze studie byly publikovány v březnu 2011 v magazínu Kongresu neurochirurgů Neurosurgery.
 

Infolinka

800 900 138

Potřebujete více informací? Máte konkrétní přání? Neváhejte se zeptat.

Kontaktujte nás

 

Videokanál

Videoarchiv

--> --> -->