Nová možnost léčby dětí s cystickou fibrózou

Pro výzkumníky, kteří pracují na nových možnostech léčby cystické fibrózy, nastala velmi významná doba, během které se výrazně rozšířily možnosti léčby této diagnózy. Za poslední čtyři roky nechali na návrh CFA (Asociace pro cystickou fibrózu - Cystic Fibrosis Association) v Austrálii a na Novém Zélandě odebrat a uskladnit pupečníkovou krev těm novorozencům, kteří měli sourozence s cystickou fibrózou. Iniciativa vyšla z intenzivní výzkumné skupiny pod vedením Boba Williamsona z Melbourne univerzity.

Pupečníková krev je výjimečný zdroj plný různých druhů kmenových buněk. Bylo prokázané, že umí vytvořit játra, mozek a kožní buňky. Brzy k nim pravděpodobně přibydou i plicní buňky. V současnosti představuje pupečníková krev skutečnou naději pro pacienty s cystickou fibrózou. Už víme, že je bezpečná a účinná při léčbě rakoviny a leukémie u dětí. Doufejme, že stejný potenciál mají krvetvorné kmenové buňky i při opravě poškozených plic u lidí s cystickou fibrózou,” vysvětluje profesor Williamson.

Přelom v tomto směru může nastat i za několik let, ale i v první fázi existují pozitivní signály, které naznačují slibný vývoj projektu. Při testech ve zkumavce se z buněk pupečníkové krve uvolnily některé plicní proteiny. Williamson považuje za důležité i skutečnost, že dětem při narození odebrali a bezpečně uskladnili pupečníkovou krev. Banky pupečníkové krve se po potvrzení aktuální studie genové terapie mohou ukázat velmi cenné právě pro děti s cystickou fibrózou. 
 
Cystická fibróza je autozomální recesivní genetické onemocnění, které nejčastěji postihuje plíce, ale také pankreas, játra a střeva. Je charakteristické zvýšenou přepravou chloridu a sodíku v rámci celého epitelu, důsledkem čehož vzniká silný a hustý sekret.
 
Další informace v anglickém jazyce naleznete zde (PDF).